Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:112
Beschrijving:Afschrift van raadsbesluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Apeldoorn betreffende (onder voorbehoud) bindende aankoop van een gedeelte van het riviertje de Grift met zijne oevers van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon, met nadere prijsvaststelling en nadere voorwaarden, 12 augustus 1930. Brief van College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Apeldoorn, aan Jhr. Mr. B. de Jonge, advocaat en procureur te Zutphen, betreffende onthouden van de goedkeuring van het raadsbesluit 7 november 1929, aangaande de aankoop van een gedeelte van het riviertje "de Grift", 4 april 1931 (B2). Afschrift van brief van Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland betreffende onthouding van goedkeuring van het raadsbesluit van de gemeente Apeldoorn, aangaande de aankoop van een gedeelte van het riviertje de Grift, 24 maart 1931 (B3)
Datering:1930-1931
Vorm:3 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard