Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:108
Beschrijving:Begeleidende brief van Gemeentewerken Apeldoorn aan Koperpletterij de Heus betreffende afschrift van de akte inzake overdracht van stroken grond ten behoeve van de verbetering van de Vlijtscheweg, 16 augustus 1938. Omslag van akte van overdracht van Gemeentewerken Apeldoorn, transport mei 1938, waarbij door de N.V. Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon, gevestigd te Rotterdam, diverse stroken grond aan de Gemeente Apeldoorn worden overgedragen, ten behoeve van de verbetering van de Vlijtscheweg, mei 1938. Akte zelf ontbreekt
Datering:1938
Vorm:2 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard