Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:96
Beschrijving:Afschrift van acte verleden door notaris W. Walter, betreffende "afstand in eeuwigdurende erfpacht" door Willem Hendrikus de Heus, te Utrecht, van een strook grond gelegen langs de Grift, aan Anthonie Buitenhuis, te Apeldoorn; ondertekend door P. Kok, lasthebber van de heer W.H. de Heus, grondeigenaar en fabrikant, wonende te Utrecht (B4)
Datering:30/4/1869
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard