Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:94
Beschrijving:Afschrift van acte van verkoop van Marten de Ruiter (dagloner te Apeldoorn) aan Willem Hendrikus de Heus (fabrikant en lid van de Provinciale Staten van Utrecht) betreffende stuk grond met erfpacht nabij de Vlijt, te Apeldoorn; ondertekend door Peter Kok, mondelinge lasthebber van W.H. de Heus en M. de Ruiter
Datering:25/3/1870
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard