Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:93
Beschrijving:Afschrift van acte verleden door Notaris W. Walter, betreffende "uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van een strook grond aan de Grift te Apeldoorn", door Henri Guillaume Arnoud de Heus (koopman en fabrikant, te Rotterdam) aan Everhardus Johannes Zweers, te Apeldoorn; Hendrik Gijsbertus Cornelis Leenderts, commissionair in effecten, is lasthebber van H.G.A. de Heus (B50b) (P14)
Datering:11/6/1880
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard