Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:91
Beschrijving:Enveloppe met opmerkingen van H.C. Obreen, betreffende akten welke Ameshoff nog zou bezitten (B1). In de enveloppe zitten stukken betreffende de eigendomsrechten van W.H. de Heus op de beek de Grift, vanaf de "Korenmolen" (later Kostersbrug, Hoofdstraat Apeldoorn) tot de Stinkmolen onder Noord-Apeldoorn (later papierfabriek van van Delden, 1452-1860). Brieven en notities van mr. Everts, advocaat te Arnhem en Mr. Leenderts, advocaat te Apeldoorn, 1864-1869. Inventarislijstje van stukken betreffende de Grift, daterend vanaf 1452 tot 1825. Extract protocol ambt van Apeldoorn, 1 oktober 1808. Extract uit de koopakte tussen Gunningh en Ameshoff, 1824. Extract uit het proces-verbaal tussen Gerrit Lysen tegen de Ordermarkt, 4 juli 1831. Drie "expedities" huurcontracten over de dijken (van de Grift), 29 juli 1860. Notitie van mr. G. Everts betreffende onderzoek eigendomsrechten de Grift, 11 december 1865. Notitie van mr. G. Everts betreffende opmeting van dijken langs de Grift door landmeter, 1 maart 1866. Notitie van mr. G. Everts, betreffende dispuut met Rouwenhorst aangaande de opmeting door de landmeter, 3 mei 1866. Briefje van mr. Leenderts betreffende niet te berusten in het verzoek van burgemeester Nolthenius aangaande het aanleggen van een voetpad, 12 mei 1866. Notitie van H.G.A. de Heus betreffende geen bezwaar aangaande het verzoek van de Burgemeester Nolthenius, ten aanzien van het verleggen van een voetpad, 12 mei 1866. Notitie van mr. G. Everts betreffende eigendom strook grond langs (publiek) voetpad, 28 mei 1868. Notitie van mr. G. Everts betreffende terugsturen van stukken van Ameshoff, 11 september 1868. Lijstje van gezonden stukken op 12 september 1868, opgesteld door onbekende. Notitie van mr. Leenderts, te Apeldoorn, betreffende advies omtrent proces met Buitenhuis, 3 april 1869. Notitie van onbekende betreffende dagvaarding omtrent het plaatsen van een hekwerk op de provinciale berm, 3 april 1969. Notitie van mr. G. Everts, te Arnhem, betreffende eigendom en pacht van de Grift, het water en de dijken, 9 april 1869. Uittreksel kadastrale legger Arnhem van artikelen 3463, betreffende eigendommen van Aart Willem Zoet, schilder te Apeldoorn, 12 april 1869 (B34a). Uittreksel kadastrale legger Arnhem van artikelen 3463, betreffende eigendommen van Anthonie Buitenhuis, dagloner te Apeldoorn, 12 april 1869 (B34b)
Datering:1808-1869
Vorm:19 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard