Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:90
Beschrijving:Advies van advocaat H.C. Pennink te Zutphen aan H.G.A. de Heus te Rotterdam, betreffende het onderzoek naar eigendommen van en erfpachten op de Grift te Apeldoorn (B54a). Het onderzoek loopt vanaf 1434 tot 1843. De hierin genoemde eigenaren/pachters zijn o.a. achtereenvolgens: "de Boerscholte en gemeene boeren van Apeldoorn"; Johan Doeiss (s Hertogen bastaard); convent van Monnikhuyzen (bij Arnhem); Isaek van Aelst; Claesken van Aelst (gehuwd met Steven Jansen Potgieter); Willem Jansen van Munnikhuizen (gehuwd met Judith van Aelst) en Abraham Verhoeff (gehuwd met M. de Bardt); "bannerheer" Joh. Diederik van Baer; weduwe Judith van Aelst; Jan en Andries van Aelst; Pieter van Herzeele en Johannes Hermannus Gunningh; J.H. Ameshoff; H. de Heus
Datering:7/7/1899
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard