Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:89
Beschrijving:Afschrift akte van transport, opgesteld door notaris R.J. Groll, betreffende verkoop van een huis, erf, en weiland van Petrus van de Water Johanneszoon, wijnhandelaar, aan H.G.A. de Heus, fabrikant te Rotterdam (B54)
Datering:17/7/1891
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard