Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:88
Beschrijving:Onderhandse akte tussen eigenaar Henri Guillaume Arnoud de Heus, fabrikant te Rotterdam, en Lucas Mees, te Groningen, betreffende de uitgifte in erfpacht van een strook grond langs de Grift (P16)
Datering:14/8/1899
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard