Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:85
Beschrijving:Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger van de gemeente Apeldoorn betreffende eigendommen van Jan Hendrik Ameshoff, papierfabrikant te Apeldoorn. Tevens zijn hierop aangetekend de percelen die in 1843 in eigendom en/of pacht kwamen van W.H. de Heus en Ordermarkt (B7)
Datering:1/5/1838
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard