Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:84
Beschrijving:Afschrift transportakte betreffende de verkoop van enige arbeiderswoningen met erven bij het Kanaal te Apeldoorn, eigendom van Willem Jacob Hendrikus de Heus, particulier te Zeist, aan Henri Guillaume Arnoud de Heus, koopman en fabrikant te Rotterdam, vertegenwoordigd door mondelinge lasthebber Peter Kok, directeur der Koperpletterij de Vlijt te Apeldoorn (B52)
Datering:17/5/1881
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard