Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:82
Beschrijving:Voorlopige koopakte betreffende de verkoop de Papierfabriek de Vlijt te Apeldoorn (met heerenhuis, papiermolens, pakhuizen, knechtswoningen, bouwmanswoning en verder getimmerten alsmede het water met de grond behorend bij de papierfabriek; diverse percelen bouw- en weiland, plantsoenen en erven) van Jan Hendrik Ameshoff te Apeldoorn aan Willem Hendrik de Heus, te Utrecht, voor veertigduizend gulden en de vaste werktuigen en gereedschappen voor 1200 gulden, 15 februari 1843. Afschrift van bovenstaande voorlopige koopakte, betreffende de verkoop van de Papierfabriek de Vlijt, 15 februari 1843 (B8). Rekening van notaris J. Muller van de verrichte diensten voor W.H. de Heus, maart 1843 (B8c). Afschrift transportakte betreffende de verkoop van de Papierfabriek de Vlijt van Jan Hendrik Ameshoff ("plaatsvervangend kantonregter") aan Willem Hendrik de Heus, fabrikant, Oude Gracht, Utrecht. Het verkochte bestond o.a. uit een "Heeringhuizinge" met erf en aanliggende tuin met vijver, boomgaarden, tuinhuis, koetshuis en blekerijgebouw, Chinese tent, divers bouwland, weiland, heide, twee papierfabrieken met acht arbeiderswoningen; aan de overkant van de weg staande herenhuis, schuren en pakhuizen, tuin, drie arbeiderswoningen; het water met de grond en dijken; tevens de overdracht van diverse erfpachtgronden en opstallen, 22 maart 1843
Datering:1843
Vorm:4 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard