Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:81
Beschrijving:Notarile acte, opgesteld door notaris Danil Liblink te Amsterdam, namens Gerrit Harmsen, curator van de boedel Arend Heeringa de Heus, aan "gensinueerde" Claas Willemsz, compagnon van wijlen Arend Heringa, 1 augustus 1804. Codicil van Aagje Heringa, te Amsterdam, ten gunste van Alida Jacoba de Heus, kind van Anthony (middelste zoon van Dirk de Heus en Alida Pronk) met als executeurs Dirk de Heus en zijn oudste zoon Arend Heringa de Heus, 8 juni 1798. Afschrift van Testament van Arent Heringa en Aagje Heringa (broer en zus), te Amsterdam, ten gunste van Arent Heringa de Heus (oudste zoon van Dirk de Heus en Alida Pronk) en aan Antoni de Heus (middelste zoon), en aan Jacobus de Heus (jongste zoon), 10 juli 1783. Codicil van Aagje Heringa betreffende bevestiging van het codicil van haar overleden broer Arent Heringa, te Amsterdam, met executeurs Hermanus Wildaa en Dirk de Heus, opgemaakt door Samuel Elter, notaris te "Amsteldam", 7 oktober 1795
Datering:1783-1804
Vorm:4 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard