Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:80
Beschrijving:Begeleidende brief van S.J. van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, aan de directie der Koperpletterij en Metaalhandel H. de Heus en Zoon te Rotterdam, betreffende een afschrift van het testament en een volmacht aan J.R. Wuste, inzake de afwikkeling na het overlijden van L Zegers Veeckens (in leven consul der Nederlanden te Nice) 14 juni 1911. Begeleidend briefje van J.R. Wüste (gemachtigde van Rowena Moore Zegers Veeckens, geboren Russell) betreffende overhandiging van 3 aandelen à fl. 5000,- uit de nalatenschap van L. Zegers Veeckens en met het verzoek de aandelen over te schrijven op naam van Wed. Zegers-Veeckens, 16 juni 1911. Afschrift van akte (in het frans) opgesteld door notaris Gustave Masse, te Nice, betreffende de aanwijs van de gehele erfenis van Lambert Zegers Veeckens aan zijn vrouw Rowena Moore Russell als enig erfgenaam. Uitgegeven voor afschrift door notaris S.J. van de Bergh te 's Gravenhage, 22 december 1910. Afschrift van akte betreffende volledige machtiging van Rowena Moor Russell, weduwe van Lambertus Zegers-Veeckens, wonende te Nice, ten gunste van de heer Justus Rudolf Wüste, te Santpoort, 14 juni 1911. Uitgegeven voor afschrift door notaris S.J. van de Bergh te 's Gravenhage, 25 juni 1911. Begeleidend briefje van notaris S.J. van de Bergh, aan de Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon te Rotterdam, betreffende toezending notarieel afschrift machtiging J. R. Wüste, 28 juni 1911. Brief van M.C. de Winter namens Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon te Rotterdam, aan de heer Obreen, betreffende het condoleren in verband met het overlijden van "tante Veeckens", 7 december 1908
Datering:1908-1911
Vorm:6 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard