Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:75
Beschrijving:Afschrift van akte waarin Margaretha Rutgers, in gemeenschap van goederen gehuwd met Johannes Hermanus Gunning (voorheen papierfabrikant) verklaart de acte van verkoop van De Vlijt, ten behoeve van Jan Hendrik Ameshoff, te hebben gezien, 5 maart 1824. Verklaring van de griffier van de rechtbank te Arnhem aan de procureur Mr. Visscher Bouricius, betreffende de ter visie legging gedurende twee maanden van de verkoopgegevens van "De Vlijt" van Johannes Hermanus Gunningh (grondeigenaar te Apeldoorn) aan Jan Hendrik Ameshoff (zonder beroep te Amsterdam) 28 mei 1824.Akte van verkoop opgesteld door deurwaarder Derk Rutgers van de rechtbank te Arnhem, betreffende de overdracht van de papierfabriek De Vlijt (met beschrijving van de complete overdracht van roerende en onroerende zaken) het water (de Grift) met de grond, behorende tot gemelde fabriek; een stuk weiland en een paar stukken bouwland, een paar dennenbossen, bomen, een Chinese tent, een veertigste deel van de gronden in de Apeldoornsche Ordemarkt; dit alles in eigendom van Johannes Hermanus Gunningh en zijn echtgenote Margaretha Rutgers wordt overgedragen aan Jan Hendrik Ameshoff, 24 maart 1824
Datering:1824
Vorm:3 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard