Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:71
Beschrijving:Extract uit het "Prothocol van den Ampte van Apeldoorn", betreffende de verkoop door Anna Henrica Graatsma (weduwe van Willem Timmer) en Jacob van Wechel en erfgenamen, van de percelen van de papiermolens (voormalige kopermolen) en alle bijbehorende "woonhuyzen, schuuren en overige getimmertens, tuynen, boomem en ander houtgewassen, een kamp zaaijland, en het water van deeze molens en de grond, etc." aan Peter van Heerzele en Johannes Hermanus Gunningh (ieder voor de helft) (P29)
Datering:1/10/1808
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard