Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:67
Beschrijving:Afschrift van acte van hypotheek verschuldigd aan Mary Ann Ives Browne (weduwe van Adrien Milders) op woonhuis en pakhuis met kantoorlokalen en open plaats en erf, aan de Boompjes 23 te Rotterdam (ten bedrage van fl. 30000,-) afgesloten door Henri Guillaume Arnaud Elink Schuurman (directeur van de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus & Zoon, te Rotterdam) namens de voormelde vennootschap, 1 juli 1913. Borderel van hypothecaire inschrijving ter grootte van 30000 gulden ten behoeve van Mary Ann Ives Browne te Rotterdam, ten laste van de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus & Zoon, te Rotterdam, gepasseerd door notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven. De verbonden goederen bestaan uit een woonhuis, tevens pakhuis met kantoorlokalen, open plaats en erf aan de Boompjes te Rotterdam, 1 juli 1903. Afschrift van akte betreffende bovenvermelde hypotheek van 30000 gulden, afgesloten door Henri Guillaume Arnaud Elink Schuurman (directeur der Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus te Rotterdam) geleend van Mary Ann Ives Browne te Rotterdam, 1 juli 1903; eerste grosse ten verzoeke van Mary Ann Ives Browne op 25 juli 1903
Datering:1903-1913
Vorm:3 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard