Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:64
Beschrijving:Brief van de hoofdschout van Rhemen over het te lage bedrag (175 gulden) voor ontheffing van de last van het onderhoud van de brug over de Grift, door J.H. Ameshoff Eigenaar van de papierfabriek de Vlijt) 16 augustus 1825 (B4). Ontvangst van 300 gulden voor afkoop van het onderhoud van de brug over de Grift door J.H. Ameshoff (papierfabrikant op de molen de Vlijt) overeenkomstig het besluit van de Gouverneur der Provincie Gelderland, voor driehonderd gulden, 1 november 1825 (B4c)
Datering:1825
Vorm:2 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard