Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:58
Beschrijving:Contract opgesteld door H.G.A. Elink Schuurman, (procuratiehouder van wijlen H.G.A. de Heus), betreffende voortzetting en overgang van de voormalige Commanditaire Vennootschap onder Firma H. de Heus en Zoon, naar de oprichting van de Naamloze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus en Zoon, te Rotterdam, met een kapitaal van fl. 500.000,-, ingebracht door de erfgenamen van H.G.A. de Heus
Datering:1902
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard