Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:49
Beschrijving:Brief en taxatie van roerende zaken van de koperpletterij "De Vlijt" van de firma H. de Heus & Zoon te Apeldoorn, opgesteld door William Walker, werktuigkundig ingenieur te Rotterdam, op verzoek van H.G.A. Elink Schuurman. De hoogte van de getaxeerde roerende goederen bedraagt 60245 gulden, 1 augustus 1902. Taxatie van onroerende goederen betreffende de fabriek "de Vlijt", behorende tot de nalatenschap van wijlen H.G.A. de Heus, opgesteld door Hendrik Jan van der Burg, agent der Arnhemsche Brand Waarborg Maatschappij, benoemd door notaris W. Vischer Gorter te Apeldoorn. De hoogte van de getaxeerde roerende goederen bedraagt 31029 gulden, 1 juli 1902. Taxatie van de gebruikswaarde der goederen van de fabriek "De Vlijt", de beekwallen, waterkracht, enz. behorende tot de nalatenschap van wijlen H.G.A. de Heus, opgesteld door Hendrik Jan van der Burg, agent der Arnhemsche Brand Waarborg Maatschappij, benoemd door notaris W. Visscher Gorter te Apeldoorn. De hoogte van de getaxeerde onroerende goederen bedraagt 52416 gulden, juli 1902. Taxatie van de Koperpletterij, enz. behorende tot de nalatenschap van wijlen H.G.A. de Heus, opgesteld door H.J. van der Burg. De hoogte van de getaxeerde onroerende goederen bedraagt 52416 gulden; waarde van het hout op de percelen 1690 gulden; waarde voor de successie 31029 gulden, juli 1902. Taxatie betreffende kantoormeubelen van het priv kantoor, behorende tot de nalatenschap van wijlen H.G.A. de Heus, opgesteld door J.C. Stoeler. Brief van William Walker, werktuigkundig ingenieur, te Rotterdam, betreffende taxatie van de publieke verkoopwaarde van de machinerien, werktuigen, los en vast gereedschap van de Koperpletterij "De Vlijt", onder de firma H. de Heus & Zoon, te Apeldoorn. De hoogte van de getaxeerde goederen is vastgesteld op 8550 gulden, augustus 1902. Brief met het taxatiebedrag van de Koperpletterij "De Vlijt", onder de firma H. de Heus & Zoon, van publieke verkoopwaarde van de fabriek "De Vlijt", opgesteld door H.J. van der Burg en W. Walker. De hoogte van de getaxeerde goederen is vastgesteld op 40079 gulden,12 september 1902. Brief met het taxatiebedrag van de Koperpletterij "De Vlijt", onder de firma H. de Heus & Zoon, voor een eventuele overname van de in werking zijnde fabriek "De Vlijt", opgesteld door H.J. van der Burg en W. Walker. De hoogte van de getaxeerde goederen is vastgesteld op 117270 gulden, 12 september 1902
Datering:1902
Vorm:8 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard