Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:46
Beschrijving:Afschrift van acte van overdracht van een aandeel in het kapitaal der Commanditaire Vennootschap Onder Firma H. de Heus en Zoon (i.c. Hendrikus Elink Schuurman, assuradeur te Utrecht, als gemachtigde van Arnaud Pierre de Heus, te Bonn) aan dirigerende en overige (in akte genoemde) commanditaire vennoten der VOF H. de Heus en Zoon, ter grootte van 50909 gulden
Datering:20/7/1876
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard