Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:43
Beschrijving:Afschrift van akte met Henri Guillaume Arnaud Elink Schuurman (koopman te Rotterdam), Willem Hendrik Anton Elink Schuurman (assuradeur te Zaandijk), Herman Constant Obreen (advocaat te Heemstede), tevens een ieder als gemachtigde, betreffende oprichting van een naamloze vennootschap, genaamd Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus & Zoon, gevestigd te Rotterdam, ter ongewijzigde voortzetting en uitbreiding van de firma H. de Heus & Zoon. Tevens is in de akte opgenomen de verdeling van de aandelen ter hoogte van 500.000 gulden, in 100 aandelen van 5000 gulden (B5)
Datering:18/11/1902
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard