Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:38
Beschrijving:Afschrift van hypotheekakte van Jacobus Bronkhuyze aan Johannes Hermanus Gunning, papierfabrikeur te Apeldoorn, ten bedrage van tienduizend guldens, met als onderpand een gedeelte van de papiermolen en opstallen met grond en erven (o.a. twee wrijfmolens met achttien hamerbakken, met toebehoren) en erfpacht van het water (B2a)
Datering:2/12/1819
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard