Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:21
Beschrijving:Extract van notulen van het gemeentebestuur van Apeldoorn, betreffende het verzoek van H. de Heus voor het plaatsen van een koperhamer voor het bewerken van metalen, 6 mei 1843 (B9). Extract uit het register van Gedeputeerde Staten van Gelderland, betreffende gebruik van een stoomtuig van 22 paardenkracht, 23 oktober 1855 (B19)
Datering:1843-1855
Vorm:2 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard