Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:17
Beschrijving:Afschrift van overeenkomst tussen N.W. Wonneman, muntmeester van de Overijsselsche Munt tot Campen, en H. de Heus, voor de levering van "twee drie maal honderd duizend pont koperen plaaten tot duiten voor de Oost Indische Compagnie of Aziatische bezittingen dezer republiek".Fragmenten uit het boek "De munten van de Nederlandsche Gebiedsdeelen Overzee van 1601-1948" door C. Scholten met de aantekening dat men "voor de Heus de jaartallen 1814-1822 raadplege".Twee bladzijden met afbeeldingen van munten.Vier fotos van munten en medailles. Foto van Indische duiten, geslagen door de Koperpletterij H. de Heus (met muntmeestermerk H). Foto vergadering van de directie en commissarissen van de Koperpletterij, met op de achterkant de notitie: directeur M.C. de Winter (voorgrond) en commissaris H.G.A. Elink Schuurman. Lege enveloppe van N.V. Koperpletterij & Metaalhandel v.h. H. de Heus & Zoon, Apeldoorn, Vlijtscheweg 101
Vorm:10 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard