Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:10
Beschrijving:Afschrift van "Proces-Verbaal van eerste hooging en finale toeslag" van het Departement van Boven-IJssel, betreffende verkoop van nationale domeinen, 15 februari 1812. Tevens in erfpacht uitgedaan, en verkoop van een gedeelte van bovengenoemde domeinen aan Gunnink en Compagnon op onderstaande condities (P28a). Afschrift van "Generale Conditien" betreffende de verkoop van goederen van het eigendom van het Domein, inclusief alle "servituten, pligten, lasten, genot en regten", ondertekend door J. van Pallandt namens de Raad van Prefecture van het Departement van den Boven-IJssel, aan Gunnink en Compagnon, 28 maart 1812. Afschrift van verkoopprocedure door de Raad van Prefecture van het Departement van den Boven-IJssel en toewijzing aan Johannes Hermanus Gunningh (maire te Apeldoorn) betreffende de onroerende goederen, bestaande uit een papierfabriek gelegen te Apeldoorn, genaamd de Vlijt, 16 maart 1812. Afschrift van verkoopakte tussen Maria Cornelia Herzeele en Maria Albertina Louisa de Milly (erfgenamen van Pieter van Herzeele) enerzijds en Johannes Hermanus Schimmel (papierfabrikant) anderzijds, betreffende de overdracht in volle eigendom van de helft van de papiermolen en fabriek de Vlijt, 20 november 1819.
Datering:1812-1819
Vorm:3 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard