Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:8
Beschrijving:Afschrift brief van Gelissen Ingen Nulant, rechter van Veluwe, namens de Hertog Arnoud van Gelre en Guilich en graaf van Zutphen, betreffende uitgifte in erfpacht van beken, molen, hofstede en land aan Johan Doeijsaert bastaert. Tevens het recht om de waterkracht van de beek de Grift te benutten als drijfkracht, anno 1434. (P20). Afschrift van gezegelde acte uit (22 december ?) 1452 betreffende brief van Arnolt, Hertog van Gelre en Gulick en Grave van Zutphen, over verschil van waterpeil van de Grift, tussen Boeren van Orden en Johan Doeijsaert bastaert (nu Carthuseren van Monnickhuysen), 17 april 1607 (P22). Afschrift van brief van Carel, Hertog van Gelre en van Gulick, betreffende uitgifte in erfpacht aan het Carttuysser Clooster van Monckhuysen (vermoedelijk 20 april) 1493
Datering:1434-1607
Vorm:3 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard