Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:104
Beschrijving:Akte, opgesteld door notaris W. Walter, betreffende op een stuk grond gelegen langs de Grift, in eigendom van W.H. de Heus (vertegenwoordigd door lasthebber Peter kok) in eeuwig durende erfpacht met voorwaarden, af te staan aan Anthonie Buitenhuis
Datering:30/4/1869
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard