Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:102
Beschrijving:Enveloppe van Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon - Rotterdam met opschrift: Overeenkomst erfpachtrecht met M.K. de Roos te Apeldoorn. Akte tussen M.C. de Winter en G. Havelaar, als directeuren van Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon, enerzijds, en M.C. de Roos, anderzijds, betreffende erkenning van eigendom van een strook grond ten gunste van de koperpletterij en het vestigen van een erfpachtrecht aan De Roos, met aanvullende bepaling
Datering:11/7/1911
Vorm:2 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard