Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:100
Beschrijving:Brief van M. Blumenau te Apeldoorn aan Jhr. Mr. E. de Jonge te Zutphen, betreffende het correcte gebruik van zijn pand langs de Grift, 23 juli 1907. Kopie van dezelfde brief, 23 juli 1907. Brief van Mr. H.C. van Hanswijk Pennink en Jhr. Mr. B. de Jonge aan de Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon te Rotterdam, betreffende ontvangst van aangetekende stukken, 23-07-1907. Brief van Mr. H.C. van Hanswijk Pennink en Jhr. Mr. B. de Jonge aan de heer Jacob Loois te Apeldoorn, betreffende het opruimen van het houtgewas op den Beekdijk (van de Grift), 25 juli 1907.Brief van Mr. H.C. van Hanswijk Pennink en Jhr. Mr. B. de Jonge aan de heer M. Blumenau te Apeldoorn, betreffende het opruimen van het plantsoen en bloemperken op den Beekdijk (van de Grift), 25 juli 1907. Brief van Mr. H.C. van Hanswijk Pennink en Jhr. Mr. B. de Jonge Brief aan de Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon, betreffende de stand van zaken aangaande M. Blumenau en J. Loois, over de gronden op de Griftdijk, 25 juli 1907. Brief van Mr. H.C. van Hanswijk Pennink en Jhr. Mr. B. de Jonge aan de Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon te Rotterdam, betreffende mogelijke dagvaarding in verband met weigering van toegeven van M. Blumenau en J. Loois, 29 augustus 1907. Brief van Mr. H.C. van Hanswijk Pennink en Jhr. Mr. B. de Jonge aan de Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon te Rotterdam, betreffende herinnering van brief van 29 augustus, 7 oktober 1907. Brief van Mr. H.C. van Hanswijk Pennink en Jhr. Mr. B. de Jonge aan de Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus & Zoon te Rotterdam, betreffende het toekomen van alle stukken over Blumenau en Loois, aangaande de dijken van de Grift, 24 oktober 1907
Datering:1907
Vorm:9 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard