Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:92
Beschrijving:Uittreksels van den "perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn", afgegeven op verzoek van Notaris Vischer Gorter, (8 stuks), 20 februari 1903. Uittreksels van de "perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn", afgegeven op verzoek van de heer Jhr. Mr. de Jonge te Zutphen, gedateerd 1921 (23 stuks) en 1927 (14 stuks)
Datering:1903-1927
Vorm:45 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard