Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:87
Beschrijving:Akte van Vergunning tussen de heer H.G.A. de Heus, te Rotterdam en de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij (Compagnie des Saux dUtrecht gevestigd te Luik) betreffende toestemming voor het leggen en onderhouden van waterleidingbuizen onder de bodem van de Grift te Apeldoorn, met hierin opgenomen de voorwaarden
Datering:8/1893
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard