Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:84
Beschrijving:Brief van de Inspecteur Generaal Administrateur van den Waterstaat in Gelderland aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, betreffende ontheffing en betaling van de jaarlijkse kosten van het onderhoud van de brug over de Grift, te betalen door de heer Ameshoff (eigenaar van papierfabriek de Vlijt)
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard