Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:77
Beschrijving:Omslag van stukken betreffende de zaak P. Kok Ankersmit, betreffende de beek (de Grift) bij zijn huis, 1836-1837. Akte, opgesteld door Nicolaas Antonius Geurts, deurwaarder bij de rechtbank, op verzoek van Jan Hendrik Ameshoff (papierfabrikant, wonende op den huize de Vlijt) te Apeldoorn, ten laste van Peter Kok Ankersmit (fabrikant van leer, eigenaar en bewoner van het huis Beekzicht) te Apeldoorn. Hierin is opgenomen het verbod aan P. Kok Ankersmit om de beek (de Grift), bij bearbeiding van vellen of huiden en het vervaardigen van leder, te vervuilen, te verleggen, af te leiden, of te stremmen, 28 september 1836. Afschrift van Proces-verbaal van "Niet-Bevrediging", van Mr. Andreas Reyer van Aken, ("vrederegter" in het kanton Apeldoorn) opgesteld door griffier S.R. de Goeyen, betreffende de aanklacht van Jan Hendrik Ameshoff tegen Peter Kok Ankersmit, over diens stremmen, verleggen en verontreinigen van de waterloop van de beek (de Grift) ten behoeve van het aandrijven van de papiermolen van Ameshoff, 29 november 1836. Verslag van hoorzitting, (opgesteld door deurwaarder Hendrik Ketel), betreffende dagvaarding van Peter Kok Ankersmit, fabrikant, te Apeldoorn, door eiser Jan Hendrik Ameshoff, aangaande de verontreiniging en stremming van het water van de Grift, 21 december 1836. Akte tussen J.H. Ameshoff, (eigenaar van de beek en boorden) en P. Kok Ankersmit, (fabrikant van leerfabriek ter hoogte van de Costersbrug), met hierin beschreven de voorwaarden, wat P. Kok Ankersmit wel en niet mag met de "boord" en het water van de Grift; 2 januari 1837. Declaratie van salaris en voorschotten van procureur A. Boonzaier Az., inzake van J.H. Ameshoff, eiser, en P. Kok Ankersmit, gedaagde; 5 januari 1837.
Datering:1836-1837
Vorm:6 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard