Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:73
Beschrijving:Acte van verkoop (met overname van erfdienstbaarheden) van Jan Dijkgraaf (vormmaker) en Gerrit Dijkgraaf (papiermaker) en Magrieta Zevenhuizen (echtelieden), aan Jan Hendrik Ameshoff, papierfabrikant, wonende op de Vlijt te Apeldoorn, betreffende huis met hof op de Vlijt, groot vijf roeden
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard