Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:72
Beschrijving:Acte van verkoop (en overname van pacht) van Jan Hendrik Ameshoff, papierfabrikant, wonende op de Vlijt, aan Evert Hendrik Juffer en Wilhelmina Berghuis, echtelieden, betreffende een kamp bouw- en grasland, (1 bunder en 12 roeden) "gelegen nabij het tolhek onder Apeldoorn, grenzende ten noorden aan de straatweg van Apeldoorn op Zutphen"
Datering:3/9/1827
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard