Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:69
Beschrijving:Pachtovereenkomst tussen Jan Hendrik Ameshoff, papierfabrikant (eigenaar van fabriek de Vlijt en van de Grift en omliggende gronden) met Andreas Reyer van Aken, "vrederegter", Arnoldus Muller te Hoove, Jacob Gerrits, landbouwer, Hendrik Ketel, klompenmaker, en andere eigenaren van de gronden ter beider zijden van de dijken langs de Grift, betreffende erkenning en vernieuwen van oude rechten van stroken grond langs de Grift
Datering:26/10/1826
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard