Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:67
Beschrijving:Acte over bepalingen van het waterpeil van de Grift, tussen Poul Heering, koperslager te Vaassen, en anderzijds Evert Jan van Oorsprong en Marten Hanlee, eigenaren en papiermakers op de Stinkmolen, (tevens pachters van het water dat in eigendom is van J.H. Ameshoff) anderzijds
Datering:6/2/1826
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard