Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:65
Beschrijving:Akkoord van de Gouverneur der Provincie Gelderland, betreffende de overname van het onderhoud van de brug, welke in "den grooten weg der 1e klasse No1 over de Grift te Apeldoorn" ligt, voor rekening van het Rijk, ten bedrage van driehonderd gulden, ten laste van eigenaar Ameshoff (eigenaar van de papierfabriek de Vlijt), 26 oktober 1825. Document van ontvangst van driehonderd gulden voor afkoop van onderhoud van bovengenoemde brug
Datering:1/11/1825
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard