Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:62
Beschrijving:Notarile akte tussen J.H. Ameshoff, papierfabrikant en eigenaar van de papierfabriek de Vlijt en de Grift te Apeldoorn, en Evert Jan van Oorsprong en Marten Hanlee, papierfabrikanten wonende op de Stinkmolens (en pachters van de Grift) betreffende bepalingen omtrent het waterpeil van de Grift en omliggende dijken
Datering:13/9/1825
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard