Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:56
Beschrijving:Vonnis van de "Regtbank", betreffende afwijzing van de eiser G.S. Brantsma en erfgenamen van Munnickhuyzen, tegen Johannes Hermanus Gunningh, papierfabrikeur te Apeldoorn, over het uitbetalen van obligatin (met als onderpand "gereede en ongereede goederen", o.a. de koper- en papiermolens met alle toebehorende panden, landerijen en velden en erfpachten te Apeldoorn)
Datering:3/5/1821
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard