Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:49
Beschrijving:Transportacte van verkopers Jacob van Weegchel en Maria Buitenweg (echtelieden) en erfgenamen van Willem Timmer aan Peter van Heerzele en Johannes Hermanus Gunning (ieder voor de helft), betreffende de papiermolens, bestaande in twee "vrijfbakken" en 28 hamerbakken, met woonhuizen, schuren en overig "getimmertens", tuinen, bomen en toebehoren, een kamp zaailand, tevens onderhoud van bruggen enz., tevens e.e.a. erfpachtplichtig en tiendplichtig. Transportacte van P.W. Noordink aan Pieter van Herzeele ("de eene halfscheijd") en Johannes Hermanus Gunningh ("voor de wederhelft") van drie morgen grond in de Buurt Zevenhuyzen
Datering:1/10/1808
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard