Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:47
Beschrijving:Transportacte van Jacob van Wechel en Catharina Buytenweg (echtelieden) en erfgenamen van Willem Timmer aan Pieter van Heerzele ("de eene halfscheijd") en Johannes Hermanus Gunningh ("voor de wederhelft"), betreffende de voormalige kopermolen (nu papiermolens) en toebehoren, en een kamp zaailand (zijnde Ordermarkts grond) en onderhoud van bruggen enz., tevens e.e.a. erfpachtplichtig en tiendplichtig
Datering:1/10/1808
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard