Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:46
Beschrijving:Erfpachtbrief van Gezworene van Ordermarkt aan Jacob van Wechelen en Catharina Buytenwegh (echtelieden) en Derk Timmer en zijn zoon Willem Timmer, tezamen eigenaren van de "copermolen op de grift", betreffende een omschreven plaats bij de Kopermolen
Datering:25/7/1785
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard