Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:35
Beschrijving:Kwitantie gegeven door de voogden (Jurrien Pannekoeck en D.R. Anckersmit) over de onmundige kinderen van zaliger Hessel Bertels, e.a. ten behoeve van Judith van Aalst, groot 700 gulden op het verkochte gedeelte van de molen op de Grift
Datering:21/7/1685
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard