Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:34
Beschrijving:Obligatie, groot 713 guldens 19 stuyvers, "gepasseert by" Judith van Aalst (weduwe van Willem Janssen van Munnikhysen) aan Jan Derkckse Leemhorst en Geertjen Dirckx (echtelieden) te Deventer, betreffende "papyrmolen, huys en getimmer" naast de kopermolen in het kerspel Apeldoorn en het recht van erfpacht van het water van de Grift
Datering:8/3/1679
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard