Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:33
Beschrijving:Koopcontract tussen Hendrick Jurriens Pannekoek en Marritje Tonis Tonis (echtelieden) en Judith van Aalst (weduwe van Willem Janssen van Munnikhysen), koper van de halve papiermolen en halve huis naast de kopermolen in het kerspel Apeldoorn, en het recht van erfpacht van het water van de Grift, 6 december 1678. Verklaring van ontvangst van verkoopsom door Hendrick Pannekoek
Datering:8/2/1679
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard