Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:31
Beschrijving:Acte van obligatie van Henrick Bartols Leemhorst aan Jan Derckse Leemhorst en Geertien Derckx (echtelieden), betreffende overdracht van "papyrmolen, huys en getimmer" en de erfpacht op het water, behorende bij de molen
Datering:8/4/1678
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard