Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:30
Beschrijving:Verklaring van Catarina van Aelst betreffende verkoop aan zwager Willem Jansen en haar zuster Judith van Aelst, (echtelieden), van de helft van de kopermolen en papiermolens, (genaamd de Monickhuyser meulen), en alle daarbij behorende wooningen, schuiren, campkens en verdere toebehoren. Tevens de verkoop van de helft van een hof, gelegen aan de molenbeek boven de Moriaan (aangekocht van Berend Matthijssen), genoemd Berent Pelenhof
Datering:24/7/1663
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard