Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:26
Beschrijving:Transactie tussen de administrateurs van de Armen-goederen tot Apeldoorn, en de geërfden van Ordermark enerzijds en Steven Jansen Coopersmitt anderzijds, met de heer D. van Stepraedt van Indoornick, bepalende dat het opstouwen van het water op peil zal blijven, zoals die was vastgesteld voor diens korenmolen aan de Grift. Afkoop met 400 gulden en één “aam puick rynsche wijn” (ca. 155 liter) ende één “tierce goede vin francois” (ca. 191 liter)
Datering:19/4/1655
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard